We provide one-stop service for all overseas customers.

   Crystal@czxmei.com           +86-15161113569

Tahukah anda antara 40 - 90% pemakai kanta lekap tidak mengikut arahan penjagaan kanta lekap mereka dengan betul?
Home » News » Tahukah anda antara 40 - 90% pemakai kanta lekap tidak mengikut arahan penjagaan kanta lekap mereka dengan betul?

Tahukah anda antara 40 - 90% pemakai kanta lekap tidak mengikut arahan penjagaan kanta lekap mereka dengan betul?

Views: 3     Author: Site Editor     Publish Time: 2022-02-12      Origin: Site

Pemakaian dan penjagaan kanta lekap yang sihat adalah penting untuk kesihatan mata kita bagi mengelakkan risiko komplikasi dan jangkitan mata.

Salah satu cara untuk menjamin kebersihan kanta lekap adalah dengan memastikan contact lens solution yang kita guna masih baik dan belum luput. Dengan menggunakan contact lens solution yang sesuai untuk membersih, membilas dan membasmi kuman pada kanta lekap kita dapat memberikan perlindungan tambahan yang diperlukan pada permukaan kornea kita serta mengurangkan kerosakan permukaan okular, pada masa yang sama memberi kesan kelembapan dan keselesaan yang diperlukan diperlukan sepanjang hari.